רישום להרצאות ללא תשלום
לתושבים מפונים בלבד מהצפון ומהדרום.
הקישורים ישלחו לנרשמים במייל לקראת האירוע הקרוב.
נא להירשם לפחות 3 שעות לפני ההרצאה.
מלאו פרטים ונשלח קישור
 * אני מצהיר/ה כי אני תושב/ת מפונה, מהדרום ומהצפון
שם פרטי
שם משפחה
שם היישוב ממנו פוניתי
מייל
טלפון נייד
הערה