עצומה למען שמירה על שמורת חולות משאבים
חתמו למען שמירה על הטבע שלנו
שמורות חולות משאבים שבנגב נמצאת בסכנה עקב תכניות להפקיע 400 דונם משטחה לצורך הקמת אזור תעשייה.
חתמו עכשיו על העצומה לשמירה על הטבע שלנו. 
חוג ידידי השמורה:
ביחד נוכל לשנות! 
שם פרטי *
שם משפחה *
מייל *
העצומה החתומה תועבר לגורמי שמירת הטבע והמועצה האזורית
צילום: רונן וטורי
חולות משאבים למען התושבים - סרטון